BASIL rapportportal

I rapportportalen kan du enkelt finne og sammenstille informasjon som blir registrert i BASIL. Det er ikke mulig å rapportere årsmelding i denne portalen, kun hente ut rapporter.

For å bruke rapportportalen må du ha brukernavn og passord. Brukernavn og passord er det samme som i innrapporteringsløsningen i BASIL.

Logg inn via UBAS >>

Logg inn i portalen

:

Du skal bruke det samme brukernavnet og passordet som i skoleporten og UBAS.

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til support@conexus.no eller ring 02182

Teknisk support:

Kontakt Conexus på e-post:  support@conexus.no

Årsmelding:

For faglig veiledning, kontakt barnehageansvarlig hos fylkesmannen:  www.fylkesmannen.no

Resultatregnskap:

For faglig veiledning, kontakt Utdanningsdirektoratet på e-post:  basil@udir.no

Ansvarlig redaktør: Helge Lund | Om direktoratet